storm

Voor wie is het ZPF interessant?

Startende en doorstartende ondernemers uit Zeeland

Wat en voor wie

Wat?

Het Zeeuws Participatie Fonds (ZPF) is een fonds dat risicodragend (start)kapitaal verstrekt, in de vorm van:

  • Deelname in het aandelenkapitaal.
  • In uitzonderlijke gevallen een deel als achtergestelde lening.
Per onderneming geldt een maximum van € 150.000,-.

Waarom?

Deze groep ondernemers krijgt vaak moeilijk gehoor bij hun bank: ze moeten zich nog bewijzen. Verregaande zekerheden zoals de bank die wil hebben zal het ZPF niet vragen.
Een ondernemer die het ZPF achter zich heeft, maakt meer kans om ook de bank te overtuigen. Dat creëert financiële armslag die de ondernemer nodig heeft.

Tegenprestatie

De tegenprestatie voor het kapitaal van het ZPF is een aandelenparticipatie in het bedrijf of een marktconforme rente in geval van een lening.
Bij goede bedrijfsresultaten brengt het ZPF een extra vergoeding in rekening, omdat het gaat om (hoog) risicodragend vermogen.

Voor wie?

Het ZPF richt zich op vooral innovatieve of snelgroeiende bedrijven uit het MKB die economische spin-off voor Zeeland kunnen genereren.
Het ZPF richt zich niet op horeca en detailhandel.

ZPF Logo