storm

Hoe vraagt u financiering bij het ZPF aan?

− check de beoordelingscriteria
− neem contact op met het ZPF, telefonisch of per mail

Aanvragen krediet

U komt u in aanmerking voor krediet van het Zeeuws Participatiefonds als u aan onderstaande voorwaarden voldoet:

− u bent een gedreven startende of doorstartende ondernemer in Zeeland
− het betreft een andere sector dan horeca of detailhandel
− bij voorkeur gaat uw aanvraag over een innovatief product of innovatieve dienst
− u hebt bij voorkeur al een bedrijfsplan. Of in ieder geval concrete en gedegen informatie over uw product, uw markt, uw productie, kansen en bedreigingen, eerdere kredietaanvragen, enzovoorts. Kortom: hoe ziet uw weg naar succes eruit?
Beantwoordt u bovenstaande vragen met ‘ja’, neem dan contact op met het ZPF via mail of per telefoon.

Routing:

Uw aanvraag komt terecht bij de adviescommissie van het ZPF. Deze bestaat uit ervaren ondernemers die denken in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden. Dat betekent niet dat het makkelijk is om het ZPF te overtuigen. De beoordeling van uw aanvraag gaat sneller als u goed gedocumenteerd bent en/of een helder en realistisch beeld van uw plannen kunt overbrengen. De adviescommissie wijst uw verzoek op basis van deze informatie af, of legt uw verzoek met een positief advies voor aan het bestuur. Als ook het bestuur akkoord is dan ligt de weg voor uw nieuwe onderneming open!

ZPF Logo